Van Haber, Van güncel haber, Van yerel haber, Van haberleri, Van son dakika haberleriGUSÜL VE MAHİYETİ-1
loader

GUSÜL VE MAHİYETİ-1


   Gusül; Bir şeyi su ile yıkamaya, fıkıh literatüründe ise vücudun tamamının temiz su ile yıkanması anlamına gelen hükmi temizliktir.Fıkıh dilinde gusül abdestine büyük temizlik,guslü gerektiren durumlara da büyük kirlilik denir.Maide suresinin altıncı ayet-i kerimesinde; ‘’Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin.’’ Şeklinde buyrularak cünüplük halinden arınmak için guslün gerekliliğini bildirmekle beraber hayzın (ay hali )kadınlar için bir mazeret hali olduğu ifade edilerek gusül abdesti alıp temizleninceye kadar onlarla cima edilmesi yasaklanmıştır.(Bakara 22. )

   Gusül abdesti de bir önceki yazımızda konu edindiğimiz mü’min’in silahı olarak ifade edilen abdest gibi hükmi temizlenme ve arınma aracıdır. Abdest gibi guslün de tıbben, dinen ve fıtraten çok faydaları vardır. Bu husus tıp alanında uzman kişiler tarafından ifade edilmiştir. Gusül abdesti Müslümanları diğer gayri Müslimlerden ayıran belirgin özelliklerdendir. Çünkü gayri Müslimlerin cünüplük durumunda yıkanma gibi bir endişeleri mevcut değildir. Bu maddi ve manevi kirlilik aziz İslam dinini din olarak seçmemelerinden kaynaklanmaktadır. Gusül abdesti, cenabet halinin kişide oluşturduğu gevşeklik ve yorgunluğu kaldırıp vücudun yeniden maddi ve manevi olarak zinde kalmasını ve ruhi olarak vücudun dinç olmasını sağlar.

Gusül abdestini gerektiren hallere gelince; Öncesinde şu hakikat iyi anlaşılmalıdır; cünüplük, hayız ve nifas halleri gusül abdestini gerektiren üç sebeptir. Ama Müslüman kişi bu üç durumda da necis(pis) olmaz. Çünkü peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde;’’Mü’min necis olmaz’’ diye buyurmuştur. Bu üç husus hasıl olduğu vakit Müslüman kişi şu ibadetleri yapamaz; namaz kılamaz, tilavet secdesi yapamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, Kur’an’ı eline alamaz ve onu okuyamaz ve mescide giremez. Bu saydığımız ibadetleri yapamaması onun necis olduğu anlamına gelmez.

Guslü gerektiren birinci husus; Cünüplük; Bu hususta erkek ve kadının cinsi münasebeti,meni’nin uykuda,iradi veya gayri iradi olarak gelmesi cünüplüğe sebeptir.Şafii mezhebi hariç Alimlerimizin çoğu meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden herhangi bir yük kaldırma,düşme veya hastalık gibi sebeplerden meninin gelmesini cünüplük nedeni olarak değerlendirmezler.Uykudan uyandığı vakit ihtilam olduğunu hatırlamayan ve aynı zamanda elbisesinde meni izi varsa kişinin gusül abdesti alması gerekmektedir.İhtilam olduğunu hatırladığı halde elbisesinde meni izi yoksa kişinin gusül abdesti alması gerekmez.Cünüplü kimse her ne kadar yukarıda saydığımız ibadetleri yapamaz ise de dua ve zikir niyetiyle besmele çekip Fatiha,ihlas ve Ayetü’l kürsi’yi okuyabilir.

Guslü gerektiren ikinci husus;Hayız ve Nifas;Hayız(ay hali) ve nifas(lohusalık) kanlarının kesilmesi ile ya da bu iki hal için belirlenen azami sürenin dolması gusül abdestini gerektirir.Bu süreyi aşan kanlar özür hali sayıldığından kanın sona ermesi gusül abdestini gerekmez.Aynı zamanda bu vaziyetlerde bulunan kadınların cinsi münasebette bulunması haramdır.

Evet, Aziz okurlar fıkıh bilgisi İslam’ın iskeleti hükmündedir. Vücuttaki iskelet yoksa etin bir mahiyeti ve fonksiyonu yoktur demektir. Dolayısı ile fıkıh bilgimizin yeteri düzeyde olması gerekmektedir. Fakat gelin görün ki yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir memlekette yetişkinlerin bazıları gençlerin ise çoğunluğu daha gusül abdestinin nasıl alınacağını bilmiyor. Bırakın gusül abdestini kelime-i Şahadeti bilmeyen Müslümanlar var bu memlekette. Söz konusu eksiklik sözünü ettiğimiz kitlenin umurunda değil, çünkü gençler dünyevi gayri İslami ortamlar ile meşgul ve ellerinde güç ve yetki bulunan yetkililer kendi menfaat ve arzularının peşinde olup kendiişlerini gençlerin bu vahim hallerinden daha elzem görüyorlar. Bu bir vefasızlık  olup bu vefasızlığın bedelini ödüyoruz ödeyeceğiz. Belki de birçok kişi bunları yazmaya ne gerek var veya bunun yerine dünyada olup bitenlerle ilgili yazsan daha iyi olur diyordur. Evet, dünyada olup bitenleri de yazmak lazım ama olup bitenleri yazan çok kişi var. Peki! Günlük ulusal ve yerel kaç gazetede izah etmeye çalıştığımız ve bir Müslüman’ın olmazsa olmazı olması gereken hususları kaleme alıyor? Dünyada olup biten olumsuz birçok olayın sebebi toplumun inancını gereği gibi yaşamamasıdır. Benim de böyle diyenlere veya diyebileceklere cevabım şudur;’’Senin dünyada olup bitenlerden haberin yok.’’Allah’a emanet olun…

NOT: Bütün ömrünü İslama ve Müslümanların hizmetine vakfeden, yapılan işkence ve zulümler neticesinde iki gün önce Şehadet şerbetini içen mısırın seçilmiş ilk ve tek meşru cumhurbaşkanı Muhammed mursi’nin şahadetini tebrik ediyor İslam ümmeti için hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan diliyorum.

  

 

   

foto
Yazar: Yusuf TÜRK
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
 Reklam