Van Haber, Van güncel haber, Van yerel haber, Van haberleri, Van son dakika haberleriZEKÂT, TEMİZLENMEKTİR-(1)
loader

ZEKÂT, TEMİZLENMEKTİR-(1)

Bismillah

Zekât,Arapça bir kelime olup ‘’ze-ke-ve’’ fiil kalıbından türemiş bir isimdir.Lügat açısından;artırmak,temizlemek,ıslah etmek,ve temize çıkarmak manalarına gelir.Tevbe suresi 103. Ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmuştur:’’Mallarının bir bölümünü sadaka olarak al ve bu yola onları temizle,günahlardan arındır.Onlara dua et,çünkü senin duan onlara gönül huzuru sağlar.Allah her şeyi işitir ve bilir.’’Bu ayette zekat, temizlemek ve arındırmak manalarında kullanılmıştır.Kirliliği seven insan yoktur herhalde ve temizliği sevmeyen insan da yoktur.Hal böyle iken bizler temizliği sadece su ile yapılan temizlikten ibaret görmemeliyiz. Çünkü Allah Teala; ‘’Mallarından bir bölümünü sadaka olarak al ve bu  yolla onları ’’temizle, günahlardan arındır’’ şeklinde buyuruyor.

Şems suresi 9. Ayetinde Allah Teala:’’Kendini arıtan saadete ermiştir’’ şeklinde buyurmuştur.Zekât bu ayette de ‘temizlemek,günah ve isyan kirinden arındırmak ve yücelmek manalarında kullanılmıştır.Nasıl ki malının zekatını veren bir Müslüman malını haramdan temizler aynı şekilde Allah yolunda bedenini hizmete ve kulluğa adayan kişi de bedeninin zekâtını verip kendini temize çıkarır ve Allah katındaki değerini yüceltir.

Taha suresi 76. Ayetinde Allah Teala :’’Altlarından ırmaklar akan Adn Cennetlerinde ebedi kalıcıdırlar.İşte bu nefsi ıslah edenlerin mükafatıdır.’’şeklinde buyurmaktadır.Bu ayette ise zekât kelimesi ıslah etmek,düzeltmek manalarında kullanılmış.Ayetlerde de görüldüğü gibi zekât ,mal ve beden temizliği için kullanılmış.

Evet, içinde yaşadığımız toplumu göz önüne aldığımız zaman;neden haramlarla bu kadar iç içe ,neden haramlar meşru bir iş gibi işleniyor,neden faiz serbest bir şekilde işliyor,neden fakirlik,yoksulluk,çaresizlik giderek artıyor.Bu olumsuzlukların nedenini araştıranlar ve çözüm bulmaya çalışanlar ise verdikleri çözümlerle durumu daha bir içinden çıkılmaz hale getiriyor.Halbuki neden,İslami hükümlerin ihmal edilmesi olup çözümü de ihmal edilen hükümlerin icrasıdır.İslam tarihi bütün ders ve ibretleri ile gözümüzün önündedir.İslam’dan önce Arapların içinde bulunduğu rezillik,çirkeflik ve cehalet hepimizin malumudur.Mal ve arazi taksiminde ciddi bir zulüm vardı fakire hakkı verilmesi gerekirken hor görülüyordu bir eşya kadar bile kıymeti yoktu.Zenginler hep zengin fakir hep fakir kalıyordu.

Evet,insanın  geçimini sağlaması için malın olması lazım.toplumun huzuru birinci derecede o toplumun inancına bağlı bir durum olsa  da toplumun huzurunu inançtan sonra etkileyecek en önemli unsur toplumun bireyleri  arasındaki ekonomik dengedir.Yani,bireylerin kendi hayatlarındaki gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecek dengeli bir mal varlığının olmasıdır. Toplumun arasına hikmetle  yerleştirilmiş olan ekonomik farklılık insan hayatının huzurlu bir şekilde devam edebilmesi için gerekli bir durumdur.Bu durumu Allah Teala zuhruf suresi 32. Ayet-i kerime ile şöyle ifade etmektedir;’’Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik;birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık;Rabbinin rahmeti,onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.’’ İnsanların arasına yerleştirilen bu ilahi emir ve düzen gereği   gibi icra edilmediği için toplum bugün kaos yaşamaktadır.

Evet Aziz okurlar, maddi ve manevi olarak gayr-i meşru yol ve sistemlerle kirlenmiş bu toplumun bu kirlilikten kurtulmasının tek yolu Allah’ın emri olan zekât ibadetini  gereği  gibi yerine getirmesidir.Aksi taktirde zekât’ın temizlenmek olduğu şuuruna varamayız.Allah Teala bizleri gereği gibi kendisine kulluk edenlerden eylesin.AMİN                                                                   

 

foto
Yazar: Yusuf TÜRK
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
 Reklam