loader

SAKLI CENNET AİLE…


  “
Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum suresi 21. Ayet meali)                   

   Rabbimiz biz insanoğlunu anne ve babamız Adem ve Havva’dan yaratmıştır. Hz Adem’in yaratılış mesele, hakikat ve hikmetleri de kuran’ı kerimde uzun uzadıya anlatılmıştır. Bu konuda tafsilatlı bilgi edinmek isteyenler, tefsirlere müracaat edebilirler. Bizim konumuz ise ailedir.

  Malumunuz, ideal ve huzurlu bir toplumun ana çekirdeğini aile oluşturmaktadır. Aile huzurlu olursa, toplum da huzurludur. Aileye huzuru temin eden ana kaynak ta kuran’ı kerim ve peygamberimizin sünneti seniyyesidir. Bizler islamın öğretilerine ne kadar bağlı kalıp hayatımıza pratize edersek o kadar huzurlu oluruz. Huzurlu bir toplumun temeli de bu şekilde atılmaktadır.

   Bir aile düşünün ki Allah’ın emirleri ve peygamberimizin sünneti onlar için vazgeçilmez prensiplerdir. İbadi konuda ellerinden geleni yapmaktadırlar, ebeveyn ve kardeşler arasında saygı ve sevgiden bir eksiklik bulunmamaktadır. O eve haram lokma girmemekte. Aile bireyleri insanlara faydalı olabilme adına ellerinden geleni yapmaktan geri durmamaktalar.Ailenin huzuru diğer akrabalarına da pozitif yansımaktadır. İnsanlar o aileye gıpta ile bakmaktadırlar. İşte özlenen, beklenen rol model aile tipi de budur. Bu tip ailelerin yoğunlukta olduğu bir toplumu hayal edin, böyle bir toplumda huzursuzluk düşünülebilir mi?

   Peygamber efendimiz dönemine saadet dönemi denilmiştir. Bunun sebebi gelen her ayete ve Efendimiz aleyhisselatu vesselamın ağzından çıkan her hadise etrafındaki ailelerin topyekün hemen uymaları ve hayatlarına pratize etmeleriydi. Malum dönemi ile cahiliyye dönemini karşılaştırdığımızda arada korkunç bir uçurum bulunmaktadır. İnsanların peygamber çağrısına “ lebbeyk ya resulallah” deyip hemen uymalarının en büyük sebebi de , cahiliyyeden çektikleri zulüm ve ızdaraplardandı. İnsanlar islamın huzur dolu hayat prensiplerini görüp şahit olduklarında fevc fevc efendimizin çağrısına koşmuşlardı. “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle huzura kavuşanlardır. 
Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ın zikri ile huzur bulur.” (Rad, 23/18.)

   Aile temeli malumunuz evlilikle atılmaktadır.  Bugün toplum olarak büyük problemlerimizden biri de evliliğin maddi anlamda zorlaş(tırıl)masıdır.  Evlilik sözkonusu olduğunda maalesef kriterlerden biri de yüklü miktarda mali külfetin oluşturulmasıdır. Halbuki peygamber efendimizin tavsiyesi, evliliğin kriterlerinden birincisinin salih ve saliha eşler aramak, ikincisinin de maddi külfetten kaçınmadır. Hal ve durum bu iken bırakın sağlıklı ve mutlu bir aile yuvası kurmayı, insanlar evliliğe yanaşmaktan bile kaçınmaktadırlar. Huzurun yüklü miktarda altın ve çok lüks eşya ile oluşamayacağı gerçeğini gözardı etmeden özellikle veliler evliliğe ciddi anlamda kolaylık sağlamalıdırlar. Mal, altın ve para gibi unsurlar elbette bir sınıra kadar gereklidir fakat durum ve şartlar gözardı edilmeden öncelik gençlerin evliliği olmalı. Ardından rabbülalemin elbettek ki rızıklarını bir şekilde verecektir. Yeter ki niyet ideal bir aile kurmak olsun.

   Mutlu bir aile kurmak isteyenler, peygamber efendimizin hayatını iyice okuyup öğrenin. Aile yuvasına sahip olup mutlu olamayanlar, Allah’ın emirlerine ve peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselamın sünnetine uyun. Eğer bir ailede huzur yoksa, o ailede islamın öğretileri ya uygulanmıyor veya eksik uygulanıyor demektir. Bunda kimsenin bir şüphesi olmasın.

   Saygı ve sevginin, şura ve istşarenin, huzur ve muhabbetin eksik olmadığı, Allah ve Resulünün emirlerine itaatin sıkı sıkıya olduğu SAKLI CENNET bir aile modeline sahip olma dileğiyle, allah’a emanetsiniz.

foto
Yazar: Yusuf CAN
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal